Mikä on Operaatio Mediaenkeli?

Operaatio Mediaenkeli on ruohonjuuritason evankeliointikampanja, jonka tarkoituksena on viedä kristillinen ydinsanoma - evankeliumi sinne, missä ihmiset ovat ja odottavat.

Operaation tavoitteena on tavoittaa Suomen julkisten palvelulaitosten asiakkaat ja henkilökunta Uusi Tie -lehden välityksellä. Yksi laitostilaus maksaa tilaajalle vain 20,- euroa. Mediaenkeli.fi -verkkopalvelun välityksellä voit selailla sellaisia alueesi/paikkakuntasi palvelulaitoksia ja tehdä tilauksen. Sinä voit nyt toimia "kummina" paikkakuntasi palvelulaitoksille.

Kampanjalla tavoitettavia palvelulaitoksia:

  • Vanhainkodit
  • Sairaalat
  • Terveyskeskukset
  • Kuntoutuskeskukset
  • Päihdekeskukset/a-klinikat
  • Kirjastot
  • Vankilat

Voit myös ehdottaa muita paikkakuntasi laitoksia, jonne haluaisit tilata Uusi Tie -lehden.

Ketkä voivat osallistua kampanjaan?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki halukkaat. Mediaenkeli-tilaajina voivat toimia yksityiset, yhdistykset ja yritykset.

Miksi Operaatio Mediaenkeli?

Jer. 29:7:
"Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne."

1. Operaatio Mediaenkeli rohkaisee Sinua rukoilemaan asuinpaikkasi puolesta.

2. Rohkaisemme Sinua toimimaan pelastavan ja parantavan sanoman viejänä Uusi Tie -lehden välityksellä uskosta osattomille paikkakunnallasi.

Yhteiskunnan ylläpitämät palvelulaitokset ovat Suomen "odotushuoneita", joissa ihmisillä on aikaa lukea ja ajatella elämäänsä.

Yhteiskunnan palvelulaitoksissa käy paljon ihmisiä vuosittain:

Terveyskeskukset n. 20 milj. käyntiä
Terveyskeskusten vuodeos. n. 150.000 potilasta
Sairaalat n. 950.000 hoitojaksoa
Vanhainkodit n. 33.000 pitkäaikaista, 108.000 lyhyt-/pitkäaikainen
Vankilat n. 3.500
Päihdekeskukset n. 30.000 lyhyt-/pitkäaikaista hoitojaksoa
Kirjastot n. 80% suomalaisista

Yhteiskunnan palvelulaitokset ovat valtava evankeliointimahdollisuus.

Tutustu Mediaenkeli-Powerpoint-esitykseen täältä